شنو/احضار اعضای شورای حسن نوران توسط سپاه پاسداران

KMMK: ‌

در طی چند روز گذشته و با فاصله گرفتن از روزهای آغازین سال نو و نوروز در شرق کوردستان، پایگاه خبری جمعیت حقوق بشر کودستان مطلع شد که؛ اعضای انتصابی شورای روستایی حسن نوران از توابع شنو(اشنویه) توسط نیروهای سپاه پاسداران ایران در شنو احضار شده اند.
شواهد حاکی از آن است که علت احضار اعضای شورای حسن نوران در مورد برگزاری مراسم نوروز بوده که طی آن نیروهای سپاه پاسداران با مردم حاظر در مراسم نوروز درگیر شده بودند.
با تروریست خواندن سپاه پاسداران ایران توسط ایالات متحده آمریکا، مداخله های این نهاد پاسداری ایران بیش ازپیش در امور امنیتی ایران و شرق کوردستان محسوس شده است به صورتی که زندگی را بر مردم شرق کوردستان دشوار کرده است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان