۴۵ درصد واحدهاى صنعتى كرماشان تعطيل يا نيمه فعالند

KMMK :
محسن دارابى رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت ایران در استان كرماشان اعلام کرده است از ١٠٥٠ واحد صنعتى در استان ، ٥٧٧ واحد معادل ٥٤.٩ درصد واحدها فعالند و ٤٥٪؜ بقيه واحدها غير فعالند.
لازم بذكر است نماينده كرماشان نيز از تعطيلى ٧ ساله واحد توليد اسيد سيتريك انتقاد نموده است. احمد صفرى گفت كه اين كارخانه با سرمايه گذارى حدود ٩٠٠ ميليارد تومان ٧ سال است بدليل واردات بيرويه اسيد سيتريك چينى تعطيل شده است . كاهش ٣٠ تا ٤٠درصدى ظرفيت توليدى صنايع استان از جمله مشكلات استان كرماشان است.
در مجموع استان های شرق کوردستان از کمترین بودجه های عمرانی برخوردار بوده است. میانگین توسعه یافتگی این استان های کوردستان در مقایسه با مناطق فارس نشین ایران به شدت پایین است.

جمعيت حقوق بشر كوردستان