قصر شیرین/ صدور حکم ده سال زندان برای یک زندانی سیاسی کورد

KMMK: ‌

روز پنج شنبه ۲۲ فروردین ۱۳۹٨ دادگاه تجدید حکومتی در کرماشان حکم ۱۰ سال زندانی تعزیری ” کیانوش قهرمانی” زندانی محبوس در زندان قصر شیرین را که پیشتر توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب حکومت ایران در قصر شیرین صادر شده بود عینا تائید کرد.

لازم به ذکر است: کیانوش قهرمانی اهل قصر شیرین در استان کرماشان شرق کوردستان روز ۲۴ بهمن۱۳۹۶ بازداشت و با صدور حکم ۲۶ سال زندان محکوم و روانه زندان شد.
نامبرده پس از اعتراض به رای صادره از سوی دادگاه به علت نبودن وثیقه ۴۰۰ میلیونی همچنان در زندان منتظر تشکیل دادگاه تجدید نظر بود.
باید یادآور شد؛ برای کیانوش قهرمانی اردیبهشت ۱۳۹۷ از سوی شعبه ۵ دادگاه انقلاب حکومت در کرماشان به اتهام عضویت در یکی از احزاب مخالف نظام، ۵سال زندان و به اتهام تبلیغ علیه نظام ،یک سال همچنین در خرداد همان سال از سوی شعبه ۱۱۰ دادگاه حکومتی در کرماشان به اتهام آتش زدن بانک و مسجد ۲۰ سال زندان حکم صادر شده بود.

باید خاطر نشان ساخت: نامبرده در ارتباط با اعتراضات آذر ماه ۱۳۹۶ بازداشت و بعد از بازجویی به زندان حکومت اسلامی ایران در دیزل آباد منتقل شد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان