پیرانشهر در اعتصاب

طبق گزارشات رسیدە  بە جمعیت حقوق بشر کوردستان بازاریان پیرانشهر در اعتراض بە سیاستهای  ” سیاست شل سفت کن ”  دولت در این مناطق مغازەهای خود را روزهای دوشنبە و  سە شنبە  این هفتە بستند.

واژەی  شل سفت کن، سیاست  حکومت جمهوری اسلامی ایران در مرزهای شرق کوردستان در رابطە با بستن و باز کردن معابر کولبری در شرق کوردستان است کە توسط کاربدستان دولتی ایران بکار بردە میشود و  این بدین معنی است کە بعضی روزها عبور و مرور کولبران از مرزها ازاد و بعضی روزها عبور و مرور این کولبران  با تدابیر امنیتی شدید امنیتی  جلوگیری میشود.

از چندی پیش دولت جمهوری اسلامی ایران  مرزها را بستە و  و اجازە عبور و مرور بە کولبران  و کسانی که از این معابر و مسیرها امرار معاش می کنند دچار مشکلات زیادی بشو ند.

از جمله این مناطق معابر مرزی پیرانشهر و سردشت است. شهرهای که بیش از ۲۰۰ کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق و همچنین  اقلیم  جنوب کوردستان  دارد و صاحب یک مرز رسمی و ۲ معبر و گذرگاه است .

در چند سال گذشتە  بیش از ۶۵ درصد مبادلات مرزی استان از این نقطه عبورمی کرد که در یک سال اخیر این مهم به حداقل رسیده که یکی از دلایل آن همین معدود شدن تبادلات مرزی و بستن مرزها و معابر مرزی است که مردم را دچار مشکلات عدیده ای کرده است.

بە گزارش خبر گزاری مکریان سال گذشته شایعاتی مبنی بر قاچاق و واردکردن پرتقال های مصری ، گردو و غیره در منطقه پخش شد . مهم ترین نکته این پازل سود و منفعت این امر هم به جیب افراد و دلالان غیر از پیرانشهری و سردشتی رسید و بزرگترین لطمه اش را همه مردم منطقه خوردند که با مطرح شدن این مهم میزان مبادلات مرزی به حداقل رسید و معابر مسدود شدند و مرز هم با کاهش داد و ستد روبرو شد.

در حالی کە پیرانشهر یکی از شهرهای محروم اقتصادی و صنعتی در شرق کردستان است درآمد مردمان این منطقه از طریق  داد و ستد مرزی است ؛ بطوری که براساس آمار قریب ۵۰۰۰ هزار نفر در پیرانشهر از طریق  ” کولبری  ” در این معبر مرزی امرار معاش می کنند و در شهرستان سردشت هم چیزی حدود ۳ هزار نفر مشغول فعالیت در این حوزه بودند؛ تا اینکه نان همین افراد در اواخر سال گذشته بریده و همین معابر هم بسته شدند.

چندین جلسه و نشست با حضور وزیر کشور ، استاندار ارومیە، فرماندار ، نماینده حوزه انتخابیه و سایر مسئولان مربوطه برگزار گردید اما به نتیجه نرسید حتی آخرین بار مقرر شد ۲۱ روز در ایام عید معبر بازگشایی شودکه آنهم تا کنون  به سرانجام نرسید.

در این میان  پس از ماهها انتظار و رایزنیهای نمایندگان اصناف و کسبه و بازاریان بازارچه های پیرانشهر با مسئولان شهرستانی و دادن وعده های آنان مبنی بر بازگشایی یک ماهه معبر مرزی پیرانشهر متأسفانه بار دیگر و تاکنون علیرغم اینکه در استان سنە (کوردستان )  و کرماشان  این این معابر بازگشایی شدە است اما  این وعده ی  کاربدستان دولتی بصورت کامل در مرزهای پیرانشهر و سردشت انجام  نشده است.

در همین رابطە  بازاریان بازارچه های تجاری پیرانشهر  در اعتراض به ادامه این وضعیت که مدت ۵ ماه است کالاهای آنها در آن طرف مرز انبار شده است که خسارت هنگفتی به آنها وارد شده است  روزهای یکشنبه و دوشنبه و صبح سه شنبه۵ و ۶ و ۷ اردیبهشت  با بستن مغازه های خود در بازارچه های تجاری این شهرستان اعتراض خود را نسبت به ادامه  سیاستهای دولت در رابطە با این وضعیت نشان دادند و مجدداً  همانند چند ماهه اخیر خواستار پیگیر مشکلات خود توسط مسئولان شهرستان، استان و کشور شدند.

بستن مرزها و معابر مرزی توسط دولت جمهوری اسلامی ایران و جلوگیری از امرار معاش کولبران و کاسبکاران در شرق کردستان میتواند ضربە سنگین و جبران ناپذیری را بە مردم شرق کردستان وارد کند.

در حالی کە حدود ١٠ هزار خانوار در این مناطق از طریق شغل کولبری و کاسبکاری امرار معاش میکنند بیکار شدن انها   در پیرانشهر بە دلیل نبود مراکز کاری موجب مهاجرت بسیاری از انها بە دیگر مناطق خواهد شد.

این سیاست تخریبی و اوارە کردن ملت کورد را در این شرق کوردستان  توسط جمهوری اسلامی ایران با مفاد حقوق بشری مغایرت کامل داشتە .

لذا جمعیت حقوق بشر کوردستان از تمامی نهادهای حقوق بشری و فعالان کارگری میخواهد کە در مقابل سیاتهای تخریبی  جمهوری اسلامی ایران مقابلە نمایند و با پشتیبانی از بازاریان و کولبران مسئولین دولتی را وادار بە بازگشایی این معابر نمایند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان