دولت ایران مانع از رسیدن کمک های جنوب کوردستان به سیل زده گان شرق کوردستان شد

KMMK:                                                 

در مرز بازرگانی پرویز خان، به بهانه اینکه آذوقه، وسائلو کمک های مردمی شهر خانقین در جنوب کوردستان در بسته بندی و نایلون پیچ نبوده اجازه ورود و ارسال برای سیل زدگان شرق کوردستان داده نشد و همزمان با فشارهای ایران جلوی کمپین حمایتهای مردم سلیمانیه برای کمک با آسیب دیده گان سیل در شرق کوردستان گرفته شد.

سلام عبدالله فعال مدنی خانقینی و از اعضای اجرای کمپین در توضیحاتی در باره کمپین” لورستان تنها نیست”  اذعان داشت؛ از روز چهارشنبه  ۲۱فرورین ۱۳۹٨ شمسی ، کمکهای مردمی مردم خانقین به مرز پرویزخان ارسال شده است اما مسئولین مرزی حکومت ایران به بهانه بسته بندی و نایلون پیچ نبودن مرسوله، کمک ها را رد کرده است.
این فعال مدنی افزود؛ بر طبق همه فاکتهای انسانی میبایست محموله کمکهایی که با روح و وجدان همکاری و همدردی ارسال شده بود تحویل گرفته می شد.
از سوی دیگر، روز چهارشنبه ۲۱ فروردین کمپین جمع آوری کمک به آسیب دیدگان سیل شرق کوردستان که در روز ۱۷ فروردین از سوی مدیریت مرکز فرهنگی سلیمانیه و مرکز همکاری لور شروع بە کار کردە بود متوقف شد.

دربارە دلیل تعطیل شدن کمپین مذکور ” نزار زیویی” مدیر گروه موزیک لور اعلام داشت؛ کمپین از سوی اداره آسایش(اطلاعات و امنیت) متوقف شده است، همچنین نامبرده افزود؛ از سوی کنسول خانه ایران در سلیمانیه نامه ای دریافت کرده ایم مبنی بر اینکه کمکهای جمع آوری شده هیچکدام به لورستان نخواهد رسید، زیرا دولت ایران هیچگونه همکاری خارجی را قبول نخواهد کرد.

لازم به ذکر است؛ به علت سیل از مجموع ۳۱ استان ایران به ۲۱ استان خسارت وارد شده است، که در این بین به استانهای ایلام، کرماشان و لورستان در شرق کوردستان زیان فراوانی وارد شده است.
باتوجه به اطلاعات دریافتی از شرق کوردستان: نیروهای امنیتی و سربازی حکومت ایران به چندین شیوه نظیر جلوگیری از تشکیل کمپین های مردمی، توقیف کمکهای ارسالی و مانع تراشی جهت رسیدن کمکها با دست آسیب دیدگان، مشکلات زیادی را در راه به نتیجه رسیدن همکاریهای مردمی و خودجوش به وجود آورده است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان