جمهوری اسلامی هزینه گلوله‌هایی را که بە کولبران شلیک کردە، از آنها میگیرد

KMMK:

۲۷ شهریور ۱۳۹۷ خورشیدی، پیمان قلی زاده اهل شهر چالدران همراه با دو کولبر دیگر اهل روستای سگریت در مرزهای ساختگی جمهوری اسلامی ایران در کمین نیروهای نظامی جمهوری اسلامی گرفتار شده و دو تن از آنها به شدت مجروح شده و یک تن دیگر جانش را از دست داد.

قابل ذکر است که: پیمان قلی زاده بر اثر اصابت گلوله یکی از پاهایش به طور کامل از کار افتاده و قدرت حرکت ندارد.

نکته قابل تامل این است که، این کولبر کورد از سوی دادگاه جمهوری اسلامی ایران متهم شناخته شده و پنج میلیون تومان بابت هزینه گلوله ایی که از سوی نیروهای نظامی به وی اصابت کرده جریمه شده است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان