نتيجه سياستهاى چندين ساله جمهورى اسلامى ايران : غرق شدن دو شهر در شرق كوردستان

KMMK:

به علت تداوم بارش باران سيل بيشتر مناطق شرق كوردستان در برگرفته و به مردم خسارتهاى فراوانى وارد كرده و دو شهر به علت سيل در استان لورستان در شرق كوردستان كاملاً زير اب رفته و شهروندان فرصتى براى نجات نيافته اند.

پلدختر و معمولان ، از شهرهاى توابع لورستان هستند كه همه خانه هاى يك طبقه اين شهرها زير اب رفته اند و ساختمانهاى كه دوطبقه بوده اند براى نجات از غرق شدن به طبقات بالاتر رفته اند و بخشى از مردم نيز به مناطق پر ارتفاع و كوههاى اطراف شهر گريخته اند.

همچنين ارتباط تلفن معمولى و موبايل و انترنت كاملاً قطع شده و اب ، گاز و برق شهر نيز قطع مى باشد و راههاى ارتباطى زمينى به اين دو شهر نيز بسته شده اند.
نعمت الله دستيارى فرماندار شهر پلدختر اعلام كرد : ٤ هزار خانه در شهر زير اب رفته و ١٥ روستا نيز در محاصره سيل هستند.

در ديگر شهرهاى شرق كوردستان وضعيت اضطراريست و تاكنون ٢١٩٩ جاده مابين روستاها تخريب و عبور و مرور از ان ممكن نيست و صدها روستا در محاصره سيل مى باشند و ده ها روستا هم مردم خانه هايشان را ترك كرده اند. و دستور تخليه ده ها روستا نيز صادر شده است ولى حكومت و مقامات دولتى در رابطە با بحران اين فاجعه بى تفاوت و به كمك مردم نمى روند.
مقامات دولتى به شهروندان اعلام كرده اند كه به دليل نامساعد بودن اب و هوا و بسته شدن راهها ، امكان هيچ گونه كمكى به سيل زدگان را ندارند و بايستى شهروندان خانه هايشان را ترك و خود را نجات دهند.

حكومت ايران در چند سال گذشته با برنامه از پيش بارنامه ريزى شده و تنها براى سود مادى همچون سپاه ، به طور مداوم محيط زيست كوردستان را نابودى كرده و همزمان سدها زيادى را احداث كرده كه از نظر زيست محيطى غير استاندارد بوده و موجب حوادث ناگوارى از اين دست شده است.

جمعيت حقوق بشر كوردستان