زخمی شدن یک کولبر در مرز سردشت

KMMK:

یک شنبه ۱۱ فروردین ۱۳۹٨ در حالی که یک کاروان از کولبران کورد شرق کوردستان از مناطق مرزی تحت کنترل حکومت اقلیم جنوب کوردستان در حال بازگشت بودند، مورد ضرب شلیک مستقیم نیروهای مرزی ایران قرار گرفتند که طی آن کولبری به نام “رئوف سلیمانی” از ناحیه پا زخمی شد.

بر اساس پایگاه خبری جمعیت حقوق بشر کوردستان؛ نیروهای مرزی حکومت ایران در مرز جناو از توابع حاکمیت اقیم کوردستان روی یک کاروان کولبری که درحال بازگشت به نواحی مرزی سردشت بودند، آتش گشودند و طی آن رئوف سلیمانی ۳۰ ساله اهل بخش وزینه از توابع سردشت از ناحیه پا زخی شده و جهت درمان با بیمارستان اورمیه منتقل شده است.

لازم به ذکر است؛ درشرق کوردستان روزانه کولبران در نواحی مرزی براثر شلیک مستقیم نیروهای حکومتی ایران، سقوط از ارتفاع، سرمازدگی، بهمن، غرق شدن در آب، انفجار مین و… زخمی و یا کشته می شوند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان