زخمی شدن سه کولبر در شرق کوردستان

KMMK:
چهارشنبه ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۷ خورشیدی، نیروهای نظامی جمهوری اسلامی ایران با یورش و تیراندازی به‌سوی گروهی از کولبران، یکی از کولبران به نام سیامند خلیلی ۲۶ ساله اهل صومای برادوست اورمیه را زخمی کردند.

از سوی دیگر، روز سه‌شنبه ۲٨ اسفند، در مرز نوسود کرماشان جبار محمودی ۲۶ ساله از سوی نیروهای نظامی موردحمله مستقیم قرارگرفته و به‌شدت زخمی می‌شود.
در روز مذکور گروه دیگری از کولبران در مرز شهر بانه (هنگه‎ژال) مورد هجوم و تیراندازی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی قرارگرفته و کولبری به نام ریبوار اهل روستای بوین علیا زخمی می‌شود.

بر اساس گزارش مرکز آمار جمعیت حقوق بشر کوردستان از ابتدای سال جدید میلادی تاکنون ۵٨ کولبر زخمی و ۱۹ کولبر کورد به دلیل تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی جمهوری اسلامی، فشار کاری، سرمازدگی و سقوط جانشان را ازدست‌داده‌اند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان