خودکشی یک جوان در سقز

KMMK:

جمعە ۲۴ اسفند ۱۳۹۷ خورشیدی، یک جوان اهل سقز به نام امید حسن‌پورفرزند کمال اقدام بە خودکشی کردە و بە زندگی خود پایان داد.

لازم به ذکر است کە تاکنون خبری از دلیل و چگونگی این اقدام منتشر نشدە است.

بر طبق گزارش‌ مركز آمار جمعيت حقوق بشر كوردستان از ابتداى سال جديد ميلادى تاکنون ١١ زن و ٨ مرد، جمعاً ۱۹ نفر اقدام بە خودکشی کرده‌اند كه از این تعداد دو دختر و یک پسر زير سن ١٨ سال بوده‌اند.

جمعيت حقوق بشر كوردستان