خودكشى یک زن در مهاباد

KMMK:
روز دوشنبه ٢٧ اسفندماه ١٣٩٧ شمسى، یک زن جوان ۳۵ ساله به نام «سعادت خ» در محله باغ شايگان مهاباد اقدام به خودكشى نموده  و به زندگى خود پايان داد.

به نقل از گزارش نامبرده ساكن شهر مراغه و براى ديدار با خانواده به مهاباد رفته بود. لازم به ذكر است كه تا انتشار اين خبر علت خودكشى اين زن مشخص نشده است.

بر طبق گزارش‌های مركز آمار جمعيت حقوق بشر كوردستان از ابتداى سال جديد ميلادى تا امروز ١١ زن و ٧ مرد، جمعاً ١٨ نفر خودکشی کرده‌اند كه از تعداد مذكور دو دختر و یک پسر زير ١٨ بوده‌اند.

جمعيت حقوق بشر كوردستان