بازداشت دو شهروند در پیرانشار

KMMK:

یکشنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۷ نیروهای امنیتی حکومت ایران در شهر پیرانشار (پیرانشهر) شرق کوردستان دو شهروند به نامهای “قادر محمدپوری” ۲۸ ساله و “عزت محمودی” ۳۹ ساله را بازداشت کردند.

بر اساس گزارشهای رسیده بازداشت شدگان از سوی نیروهای اطلاعات سپاه ایران مستقر در پیرانشار بازداشت شده و به مکان نامعلومی منتقل شده اند.

بازداشت نامبردگان همراه با تفتیش منزل و محل کار آنان بوده، و هنوز اخباری مبنی بر علت بازداشت و انتقال آنها از سوی نیروهای حکومتی به دست نیامده است.
بر اساس اطلاعات مرکز آمار جمعیت حقوق بشر کوردستان از ابتدای سال جاری تاکنون ۷۹ نفر بازداشت شده اند که با احتساب این دو شهروند جمع کل آنها به ۸۱ نفر می‌رسد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان