تائید حکم یک شهروند از سوی محاکم تجدیدنظر

KMMK:

۱۹ اسفند ۱۳۹۷، حکم ۵ سال حبس تعزیری فرشاد عباسی، شهروند کورد اهل اورمیه که پیش‌تر از سوی شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامى حکومت در اورمیه به اتهام عضویت در یکی احزاب اپوزسیون کوردستانی صادرشده بود، در شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر در اين شهر عیناً تائید شد.

این شهروند کورد شهریورماه سال گذشته توسط نیروهای اداره‌ی اطلاعات در اورمیه بازداشت و بعد از یک ماه بازجویی در بازداشتگاه اداره اطلاعات به زندان مرکزی جمهوری اسلامی واقع در اورمیه منتقل‌شده بود.

جلسه دادگاه وى اردیبهشت‌ماه سال جاری بدون حق داشتن وکیل تعینی برگزارشده بود.

 بر اساس اطلاعات KHRN درخواست‌های مکرر این زندانی سیاسی جهت انتقال به بند زندانیان سیاسی از سوی مسئولین زندان بی‌پاسخ‌مانده و تاکنون وی در بند ۳-۴، بند زندانیان جرائم عادی نگهداری می‌شود.

جمعیت حقوق بشر کوردستان