صدرو حکم یک سال زندان برای فعال کارگری زانیار دباغیان

KMMK: ‌

روز شنبه۱٨ اسفند ۱۳۹۷ دادگاه انقلاب حکومت در شهر سنه (سنندج)، برای “زانیار دباغیان” فعال کارگری و از اعضای شورای هماهنگی تشکلهای کارگری، حکم یک سال زندان تعزیری صادر و به نامبرده ابلاغ کرده است.

لازم به یادآوری است که نامبرده در تاریخ ۲۳ بهمن سال جاری به اتهام عضویت در یکی از احزاب اپوزسیون ضد حکومت و تبلیغ علیه نظام محاکمه شده بود. وی کلیه اتهامات را از سوی دستگاه قضایی حکومت رد کرده است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان