تهدید وزیر/ تدوام و گسترش تحصن فرهنگیان کرماشان

KMMK:

سه‌شنبه۱۴ اسفند ۱۳۹۷, ۹٥ مدرسه کرماشان در شرق کوردستان با تداوم اعتصابات فرهنگیان در اعتصاب شرکت کردند.

این اعتصاب در حالی سومین روز خود را سپری میکند که پیشتر امیر علی نعمت اللهی قائم مقام وزیر آموزش و پرورش حکومت ایران در اظهاراتی نامسئولانه در خصوص اعتصابات سراسری معلمان اعلام کرده بود: تحصن ها محدود بوده و نگران کننده نیست، احتمال وجود شیطنت در عکسهای اعتصابات وجود دارد و معلمان را تهدید کرده بود.

نود و پنج مدرسه کرماشان در شرق کوردستان با تداوم اعتصاب و تحصن خود خواستار اجرایی شدن تعهدات دولت در رابطه با حقوق معلمان، دانش آموزان و… شدند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان