افزایش قیمت مواد غذایی/ سفره مردم روز به روز کوچکتر میشود

KMMK:
افزایش قیمت مواد غذایی در شرق کوردستان و ایران با روندی سریع روبه افزایش بوده و طی چند روز گذشته، قیمت مواد غذایی مانند مرغ، برنج، قند و نان افزایش یافته است.
طبق آخرین اطلاعات دریافتی، قیمت هر کیلو مرغ تازه ۱۵ هزار تومان و اقلام دیگر مرغ ۱۶ تا ۳۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا هر کیلو مرغ تازه در بازار ۱۵ هزار تومان عرضه می‌شود. در همان حال قیمت هر کیلو سینه مرغ ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان، شنسل ران ۳۵ هزار تومان و شنسل فیله ۳۵ هزار تومان است.
همچنین قیمت نان به طور غیررسمی افزایش یافته و با قیمتهای متفاوتی اما بالا به مصرف کنندگان فروخته می‌شود.

اطلاعات منتشر شده در سایتهای ایرانی نشان میدهد که برخی نانوایی‌ها با کاهش کیفیت آرد و با کمک انواع افزودنی‌ها و با کم گذاشتن از وزن چانه نان، قیمت نان را افزایش داده‌اند. بیشتر نانوایی‌ها در خمیر نان و در لحظه پخت، مواد اضافه‌ای همچون سبوس و کنجد اضافه می‌کنند و به این بهانه قیمت‌ها را نسبت به نرخ‌های رسمی افزایش می‌دهند. برخی از واحدهای نانوایی لواش و تافتون نیز کیفیت آرد و افزودنی‌های خود را کاهش داده‌اند که سبب نازک شدن و افزایش حجم سوختگی نان شده است. نان ساده در برخی از واحدهای سنگکی آزادپز ۱۲۰۰ تومان، نان سنگک یک رو خاش خاش ۱۵۰۰ تومان، نان سنگک سبوس‌دار ۲۰۰۰ تومان و سنگک دو رو خاش خاش ۲۵۰۰ تومان عرضه می‌شود.
قیمت برنج نیز افزایش یافته و مردم مجبور ەستند، برنج را باقیمت های بسیار بالا، قیمت برنج خارجی کیلویی ۹ تا ۱۱ هزار تومان و برنج ایرانی ۱۵ تا ۲۰ هزارتومان، خریداری کنند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان