تشکیل پرونده جدید برای چهار زندانی سیاسی در اورمیه

KMMK:

شنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۷ خورشیدی، چهار زندانی سیاسی کورد در زندان جمهوری اسلامی ایران در اورمیه بانام‌های «کمال حسن رمضان، احمد تموئی، تورج اسماعیلی و حمید رحیمی» جهت تفهیم اتهام جدید به شعبه ۱ بازپرسی دادسرای عمومی جمهوری اسلامی ایران در اورمیه منتقل شدند.

قابل‌ذکر است که: این چهار زندانی به اتهام مشارکت در اعتصابات مهرماه سال جاری و همچنین مشکلاتی که در آن ماه در این زندان روی داد متهم شده و پرونده جدید برای این افراد تشکیل‌شده است، اتهام واردشده به‌منظور محکومیت شدیدتر، برهم زدن نظم زندان و توهین به مقدسات اعلام‌شده است.

قابل‌ذکر است که: در مهرماه سال جاری پس از درگیری لفظی یکی از زندانیان سیاسی با مأمورین جمهوری اسلامی ایران در داخل زندان و مجروح کردن زندانیان از سوی نیروهای ویژه زندان، ده‌ها زندانی سیاسی دست به اعتراض زده و اعتصاب کرده‌اند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان