یک خواننده در اورمیه بازداشت شد

KMMK:
پنجشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۷، پیمان میرزازاده خواننده ساکن اورمیه در شرق کوردستان توسط نیروهای اطلاعاتی حکومت ایران بازداشت شد. نامبرده فرزند نورالدین و از اهالی روستای گنگەچین در منطقه سۆماس برادۆست اورمیه می‌باشد.
بر اساس گزارش دریافتی، نیروهای اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران نامبرده را به اتهام سرودن و خواندن ترانه‌های انقلابی، تبلیغ علیه نظام و عضویت در احزاب اپوزیسیون کوردستانی متهم کرده‌اند.
قابل ذکر است که نامبرده بعد از بازجویی به زندان مرکزی حکومت ایران در اورمیه منتقل شده است.
همچنین نامبرده ۲۷ بهمن ۱۳۹۶ به اتهام سرودن ترانه‌های انقلابی بازداشت و به شش ماه زندان تعزیری محکوم شده بود.
بر اساس داده های مرکز آمار جمعیت حقوق بشر کوردستان از ابتدای سال ۲۰۱۹ تا کنون ۷۰ شهروند در شرق کوردستان توسط نیروهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران بازداشت شده اند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان