بیکاری معظل بزرگ بخش کشاورزی در اورمیه

KMMK‌‌:
رئیس سازمان جهاد کشاورزی حکومت ایران در اورمیه از بیکاری ۷۰۰۰مهندس کشاورزی در این استان خبرداد.

طبق اظهارات مهندس رسول جلیلی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی ایران در اورمیه، از مجموع۱۱هزارو۹۳۲نفر اعضای حقیقی نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی استان، بیش از ۷۰۰۰نفر بیکار بوده و به دنبال کارهستند.

لازم به ذکر است بیکاری، بی توجهی به پتانسیل مجود، عدم استفاده از نیروی انسانی بومی، نبود بخش سرمایه گذاری دولتی، همچنین فقدان مدیریت سرمایه گذاری از سوی حکومت دیر زمانیست زندگی هموطنان کورد را دچار مشکل کرده است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان