دادگاه تجدید نظر سه فعال کارگری برگزار شد

KMMK:
دوشنبه ششم اسفند ماه ۹۷ جلسه دادگاهی آرمین شریفه ، جمیل شهابی و یدی صمدی طبق قرار قبلی راس ساعت ۱۱ در شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر ایران در استان سنە (سنندج) برگزار شد. قاضی پرونده اتهامات انتسابی را به ترتیب آرمین شریفه به اتهام عضویت در تشکل های غیر قانونی و اتهامات جمیل شهابی و بنده ( یدی صمدی ) را تبلیغ علیه نظام و عضویت در احزاب اپوزیسیون کوردستانی اعلام کرد، که هیچکدام از این فعالین اتهامات عنوان شده را نپذیرفته و قویا رد کرده اند و از وجود و ایجاد تشکلهای کارگری دفاع کرده اند.
آرمین شریفه با رد اتهام انتسابی اعلام داشتند اگر منظور از تشکل غیر قانونی، کمیته هماهنگی می باشد، بنده در آن تشکل عضویت ندارم چون اعضای این تشکل مشخص هستند و می توانند به عدم عضویت بنده شهادت دهند. در ادامه آرمین شریفی با دفاع از فعالیت های کارگری خود از استقلال تشکل های کارگری دفاع کرد و با برشمردن مشکلاتی که کارگران روزانه با آنها دست و پنجه نرم می کنند خواهان آن شد که نهادهای امنیتی و مراجع قضایی مانع برای تشکل های کارگری ایجاد نکنند تا این تشکل ها بتوانند بهتر در راستای حل معضلات اجتماعی کارگران فعالیت کنند.
جمیل شهابیرییس هیات مدیره سندیکا کارگران خباز شهر سنە اتهام های وارده را غیر واقع دانسته و با بیان مشکلات کارگران خباز از فعالیتهای خود در سندیکا دفاع و آنها را در چهار چوب قانون ارزیابی کرد.
یدی صمدی نیز ضمن اینکه قویا اتهامات امنیتی انتسابی را محکوم و آنها را تکذیب کرد، از فعالیت هایی که در راستای احقاق حقوق کارگران خباز طی سنوات گذشته در سندیکا کارگران خباز سنندج صورت گرفته دفاع کرد.
طرح اتهام های امنیتی برای کارگران و فعالین کارگری که کارگران را به متشکل شدن در تشکلهای مستقل خود فرا میخوانند یا برای اعتراض به نابرابریهای اجتماعی، طبقه کارگر را به اعتراض و اعتصاب سوق میدهد محکوم است. این اقدامات باید به رسمیت شناخته شود و نبایستی کسی را به این دلایل بازداشت و به دادگاه کشاند.
قابل ذکر است که جمهوری اسلامی ایران از ایجاد و تشکیل هر گونه تشکل های صنفی و کارگری ممانعت کرده و فعالان این عرصه را با اتهامات واهی بازداشت و زندانی میکند.
این چند فعال کارگری در حال حاضر آزاد بوده و منتظر رای دادگاه تجدیدنظر می‌باشند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان

.