زلزله‌زده های سرپل زهاو (سرپل ذهاب) برق ندارند

KMMK:
با محرومیت زلزله‌زده های سرپل زهاو (سرپل ذهاب) از خدمات رسانی، وضعیت زندگی آنها در کانکس با مشکلات بیشتری روبرو شده است. طبق آخرین اطلاعات، برق برخی از کانکس ها قطع شده و مردم مجبورند با روشن کردن آتش به محیط زندگی خود روشنایی ببخشند.

دوشنبه هفت اسفند ۱۳۹۷, خانواده های ساکن در کمپ هایی که برق کانکس شان قطع شده است با روشن کردن آتش به استقبال تاریکی و سرما رفتند.

این خانواده‌ها درب فرمانداری سرپل‌ زهاو تجمع کرده و نارضایتی خود را از این وضعیت اعلام کردند.
این شهروندان و زلزله‌زدگان از کمترین خدمات رسانی محروم بوده و زندگی مشقت باری را سپری می کنند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان