جلسه محاکمه‌ی بهنام ابراهیم‌زاده فعال کارگری برگزار شد

KMMK:

یک‌شنبه ۵ اسفندماه ۱۳۹۷ خورشیدی، جلسه دادگاه بهنام ابراهیم‌زاده فعال کارگری کورد در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی افشاری برگزار شد.

بهنام ابراهیم‌زاده فعال کارگری کورد اهل شهر شنو (اشنویه) و عضو جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابانی به علت فعالیت‌های مربوط به دفاع از حقوق کارگران و کودکان کار و اتهاماتی همچون تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی و اقدام علیه امنیت ملی در تاریخ ۲۱ آذرماه ۱۳۹۷ از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران در تهران و در منزل شخصی خود بازداشت‌شده بود و هم‌اکنون دربند ۴ زندان اوین در بازداشت است.

قابل‌ذکر است که بهنام ابراهیم‌زاده در تاریخ ۲۹ آبان ماه ۱۳۹۷ طی حکم غیابی از سوی دادگاه جمهوری اسلامی ایران در کرماشان به تحمل ۱۸ ماه حبس تعزیری محکوم‌شده بود و باوجود بیماری فرزندش و تأمین وثیقه تاکنون از آزادی موقت وی توسط مسئولین حکومتی خودداری شده است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان