اعتصاب معلمان در حمایت از معلم زندانی مختار اسدی

KMMK:
چهارشنبه اول اسفند ماه، معلمان شهر سنه (سنندج) جهت حمایت از معلم زندانی مختار اسدی دست از کار کشیده و اعتصاب نمودند.
پنج شنبه هفته گذشته، مختار اسدی معلم و از اعضای انجمن صنفی معلمان استان سنه (استان کوردستان) توسط مأمورین اداره اطلاعات در شهر سنه بازداشت شد.
با استناد به گزارش های دریافتی، دستگیری و زندانی کردن فعالان حقوق بشری و مدنی از جانب سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات در روزهای اخیر در شهرهای شرق کوردستان روبه گسترش بوده است.
جمعیت حقوق بشر کوردستان، پیش تر نسبت به موج گسترده بازداشت ها، نگهداری بازداشت شدگان در سلول انفرادی و شکنجه آنان اقدام به اطلاع رسانی نموده است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان