نامه صلاح الدین دمیرتاش به پارلمان اروپا

KMMK:
صلاح الدین دمیرتاش پارلمانتار، سیاستمدارو رئیس مشترک سابق حزب دمکراتیک خلقها در شمال کوردستان که اکنون در زندان حکومت ترکیە بسر می برد، نامه ای به نمایندگان پارلمان اروپا و مجلس شورای اروپا نوشت.

دمیرتاش در نامه خود توجه نمایندگان پارلمان اروپا را به وضعیت خطرناک حاکم بر شمال کوردستان و ترکیه و اعتصاب غذای لیلا گوون که در ١٠٤مین روز میباشد جلب کرد و اذعان داشت که٣٢٠ تن دیگر در زندان و خارج از زندانها در اعتصاب نامحدود بسر میبرند.

دمیرتاش افزود: تنها خواسته و انتظار افراد اعتصاب کننده که در انتظار مرگ هستند، پایان دادن به حصر عبدالله اوجالان است که این امر میتواند بر حاکمیت قانون و ایجاد جو صلح و گفتگو در ترکیه کمک شایانی بنماید.

متن نامه صلاح‌الدین دمیرتاش به این شرح است:

رفقای عزیز پارلمانتار
می‌خواهم توجه شما را به وضعیت خطرناک حاکم بر ترکیه جلب کنم.

لیلا گووَن همراه ارزشمند پارلمانتارم که یکی از پارلمانتارهای مجلس ترکیه است، تاکنون که برای شما این نامه را می‌نویسم در ١٠۴مین روز اعتصاب غذاست، مضاف بر اینکه قریب ٣٢٠ نفر دیگر در زندان‌ها و خارج هم در اعتصاب بسر می‌برند.

تنها انتظار رفقای اعتصابی که چشم به مرگ دوخته‌اند، پایان دادن به حصر عبدالله اوجالان است، این امر می‌تواند برای حاکمیت قانون، ایجاد جو صلح و گفتگو در ترکیه گشایشی حاصل کند.گ

این خواسته‌ی برحق، حقوقی و مشروع مطالبه‌ای واقعی است که هم در ترکیه، هم در سوریه و هم در اروپا آسایش، امنیت و استقرار را تقویت خواهد کرد.

معتقدم این فریاد را می‌شنوید
رفقایم که در اعتصاب غذا بسر می‌برند، هر روز بیشتر به مرگ نزدیک می‌شوند. حکومت نسبت به این موضوع چشم‌پوشی می‌کند. این امر مخاطرات و لزوم جدیت را افزایش می‌دهد. صدها انسان برای آشتی و دمکراسی در مقابله با مرگ ایستادگی کرده و دست به اعتصاب غذا زده‌اند. میلیون‌ها انسان هم از آنان حمایت می‌کنند. من بر این عقیده‌ام که شما این فریاد را می‌شنوید. از صمیم قلب باور دارم برای تبدیل کردن این موضوع به مبحث عمومی و پایان دادن به اعتصاب غذا و تحقق فوری خواسته‌های مشروع اعتصاب‌گران، شما از توانایی خویش طبق فرصت‌های موجود کمک می‌کنید.

با این نامه که به واسطه وکلا و حزبم به دست شما می‌رسد، سلام گرمم را در زندانی که در آن محبوسم پذیرا باشید، امیدواریم در روزهای بهتر همدیگر را ملاقات کنیم.
جمعیت حقوق بشر کوردستان