مرگ یک جوان بر اثر سرما در مرز بانه

KMMK:
شاهو قادرپور متولد سال١٣٨٠ اهل اورمیە شرق کوردستان در مرز ننور بانە در اثر سرمازدگی جان خود را از دست داده است، جنازه نامبرده امروز سه شنبه ٣٠ بهمن ساعت ١٧ بە وقت محلی پیدا شده است.

شایان ذکر است از کولبر بودن جوان مذکور تا کنون اطلاعی به دست نیامده است.

.قابل یاداوری است که روزانه کولبران و کاسبکاران شرق کوردستان بر اثر شلیک مستقیم نیروهای امنیتی ایران، سرما، سقوط از ارتفاع و…جان خو را از دست میدهند.
بر اساس مرکز آمار جمعیت حقوق بشر کوردستان از ابتدای سال ۲۰۱۹ تاکنون‌ ۳۶ کولبر زخمی و ۱۲ کولبر کشته شده اند، که با احتساب این جان باخته، تعداد کشته شده ها به ۱۳ نفر میرسد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان