بازداشت رئیس مشترک حزب ( د ب پ) در شرناخ

KMMK :

روز ۱۹ فوریه ۲۰۱۹ میلادی رئیس مشترک شرناخ، عایشه التایی توسط پلیس ترکیه بازداشت شد .

براساس گزارشهای رسیده عایشه التایی هنگامی که به ملاقات یکی از اقوام زندانی خود به زندان بخش” ت ” دولت ترکیه در شرناخ رفته بود، بازداشت شده است.

شایان ذکر است که دولت ترکیه با نزدیک شدن انتخابات شهرداری ها عملیات پاکسازی سیاسی را علیه کوردها در ترکیه به راه انداخته است که در این رابطه صدها تن از فعالین سیاسی و مدنی کورد بازداشت شده اند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان