کشته شدن یک کولبر دیگر در مرز بانه

KMMK:

روز شنبه ٢٧بهمن سال١٣٩٧شمسی، یک کولبر کورد بە اسم بختیار حسنی اهل روستای بلە سنی از توابع شهرستان بانه، در ناحیه مرزی هنگژال ازتوابع نشمیر بانه، با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی کشته شد.

بر اساس گزارش ارسالی، نامبرده متاهل و دارای دو فرزند به نامهای ایلیا و الان بوده است.

بر اساس مرکز آمار جمعیت حقوق بشر کوردستان از ابتدای سال جاری میلادی تا به امروز ۳٦ کولبر زخمی و ۱۲تن کشته شدە و جان خود را از دست دادە اند. در مجموع ٤٨ کولبر و کاسبکار مرزی دچار ضرر و زیان جانی شده اند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان