بازداشت چهار هموطن در شرق کوردستان

KMMK:

چهارشنبە ۱۷ بهمن ۱۳۹۷ خورشیدی ، آروین اقبالی از سوی نیروهای اطلاعات جمهوری اسلامی در شهر پاوە بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل شدە است.

همچنین دوشنبە ۲۲ بهمن ۱۳۹۷ خورشیدی ،یکی از اهالی سیروان از توابع شهر سنە بە نام محمد سلیمی از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شد.
لازم بذکر است کە هر دو بازداشت شدە ، بە اتهام همکاری با احزاب کورد مخالف جمهوری اسلامی بازداشت شدەاند.

همچنین در چند روز گذشتە ، حمید بهجتی و صلاح‌الدین رعنایی اهل روستای نجف‌آباد از توابع دهستان گاورود، بدون هیچ دلیلی از جانب نیروهای ادارە اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در شهر کامیران بازداشت شدەاند.

براساس گزارشهای رسیدە، حەمید بهجتی ۲۴ ساعت بعد از زمان بازداشت آزاد شدەاست ، اما از دیگر بازداشت شدەگان تا کنون هیچ اطلاعی در دست نمیباشد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان