تفهيم اتهام دو فعال كورد پس از ١٠٨ روز بازداشت

KMMK

روز دوشنبه ۱۵ بهمن‌ماه سال جارى دو فعال سياسى محبوس در زندان جمهورى اسلامى واقع در شهر سنه (سنندج) به نام‌های هوشمند علی پور و محمد استاد قادر از سوى دادگاه انقلاب شعبه‌ی دوم بازپرسى واقع در شهر سنه پس از ١٠٨ روز بازداشت تفهيم اتهام شدند.

بر اساس گفته‌های هژير برادر زندانى هوشمند علی پور: قرار است جهت آخرین دفاعيات در خصوص اتهاماتى كه به اين دو فعال سياسى كورد واردشده در چند روز آينده برده شوند و سپس پرونده آن‌ها روانه دادگاه انقلاب در شهر سنه خواهد شد.

اين دو فعال سياسى در روز ١٢ مردادماه سال جارى در نزديكى شهر سقز توسط نيروهاى امنيتى به ظن مشاركت در حمله نظامى به يك پايگاه امنيتى در آن شهر بازداشت و در جريان بازداشت محمد استاد قادر مورد اصابت گلوله قرار گرفت و تا هم‌اکنون نيز از مراقبت‌های پزشكى محروم مانده است و در اين مدت بازداشت به دليل شكنجه فشارهاى روحى و روانى از سوى نيروهاى اطلاعاتى مجبور به اعترافات تلويزيونى شده‌اند. جمعيت حقوق بشر كوردستان