خودکشی یک زن جوان در صلوات آباد سنه

KMMK

امروز ٢٢ بهمن سال ١٣٩٧ شمسى، يك زن جوان به نام سوما صلواتى ٢٥ ساله اهل صلوات آباد شهر سنه «سنندج» در منزل پدريش در صلوات آباد با حلق آويز كردن خود اقدام به خودكشى کرده و به زندگى خود پايان داد.

طبق گزارش رسيده، جسد نامبرده براى چگونگى اين اقدام هم اكنون در پزشكى قانونى شهر سنه مى باشد.

فقر، نبود آزادی‌های سیاسی و اجتماعی، فرهنگ مردسالاری حاکم در جامعه، از دلایل عمده‌ی خود کشی زنان در شرق كوردستان می‌باشد.

بر اساس مركز آمار جمعيت حقوق بشر كوردستان از ابتداى سال جديد ميلادى تاکنون ٣ زن، ٣ مرد و یک دختر و یک پسر زير ١٨ سال اقدام به خودكشى كرده و جان خود را ازدست‌داده‌اند.

جمعيت حقوق بشر كوردستان