۲۵۰ هزارنفر از جمعیت اورمیە حاشیەنشین هستند

KMMK

طبق گفتەی فرماندار جمهوری اسلامی ایران برای شهر اورمیە، جمعیت حاشیەنشین و غیر رسمی و ویرانەهای شهر اورمیە بین ۲٤۰ تا ۲۵۰ هزار نفر می باشد.

بر اساس گزارش، نسبت مناطق و سکونتگاهای غیر رسمی شهر اورمیە ۲۵ ناحیە و محلە می باشد و این مناطق ٤.۵ درصد مساحت شهر را تشکیل میدهند.

شایان ذکـر است کە سیاست فقیر و گرسنە نگەداشتن مردم ایران و بەویژە خلق کورد و بحران اقتصادی در ایران سبب افزایش نسبت جمعیت حاشیە نشین شدە، تاجایی کە شهرهای اورمیە، سنە، همدان، کرماشان، خرم آباد، ایلام و شهرکرد در شرق کوردستان دارای بیشترین حاشیەنشینی در سطح ایران میباشد، البته در میان شهرهای مذکور شهر کرماشان دومین شهر حاشیەنشین جغرافیای ایران بعد از کلان شهری همچون تهران است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان