انتقال زندانى كورد محكوم به اعدام به قرنطينه زندان زاهدان

Kmmk,
روز سه شنبه ٣ بهمن ماه زندانى عقيدتى كورد ابوبكر رستمى پس از احضار از سوى دفتر مدير زندان زاهدان به بخش قرنطينه اين زندان منتقل شد.

به نقل از گزارش كمپين فعالين بلوچ ، نامبرده در بند ٣ زندان مركزى زاهدان زندانى بود، همچنين رئيس زندان ( خسروى) نامبرده را متهم به مخابره موارد نقض حقوق زندانيان به سازمانهاى حقوق بشرى كرده است و احتمال دارد به مكانى نامعلوم منتقل كنند.

ابوبكر رستمى متولد ١٣٧٣ شمسى و اهل شهر ثلاث باباجان از توابع استان كرماشان و دانشجوى ترم چهارم دانشگاه علوم پزشكى زابل مى باشد و در تاريخ ٢٥ شهريور ماه ١٣٩٤ بازداشت و مرداد ٩٦ به اتهام محاربه و همكارى با گروههاى معاند نظام به ٥ سال زندان و اعدام محكوم شده است.

جمعيت حقوق بشر كوردستان

@kmmkkurdistan