بانه / زخمى شدن يك كولبر و ضبط كالاهاى كولبران

Kmmk:

روز شنبه ١٣ بهمن ماه ١٣٩٧ شمسى در مرز آرمرده از توابع شهر بانه يك گروه از كولبران كه با اتومبيل از مرز آرمرده به طرف شهر بانه در حركت بودند در كمين نيروهاى نظامى جمهورى اسلامى افتاده و با حمله و تيراندازى اين نيروها روبرو مى شوند كه در نتيجه ان يك كولبر زخمى شد.

عثمان كلاوگيز كولبر و كاسبكار شهر بانه در اين حمله اى كه به اين كولبران صورت گرفت زخمى شد.

لازم به ذكر است كه بعد از حمله و تيراندازى مستقيم نيروهاى نظامى جمهورى اسلامى به كولبران ، اتومبيل انها را به اتش كشيده و كالاهاى كولبران را نيز ضبط كردند.

جمعيت حقوق بشر كوردستان
@kmmmkurdistan