مافیای مسئولان دولت ایران و قطع درختان در جنگلهای شرق کوردستان

KMMK

با استناد گزارش دریافتی توسط جمعیت حقوق بشر کوردستان، قطع درختان در مناطق مختلف جنگلهای شرق کوردستان در حال تداوم و گسترش می باشد.
این معضل خسارت جبران ناپذیری را به طبیعت و محیط زیست شرق کوردستان وارد مینماید که در حقیقت جرمی تلقی میشود که بر چندین نسل تاثیر منفی خواهد گذاشت.

در ادامه گزارش قید شده این پدیده غیر محیط زیستی، در شهرستان سقز با همکاری مسئولان و دست اندرکاران جمهوری اسلامی ایران، سازماندهی شده که در سطح وسیعی اقدام به قطع و صادر کردن درختان به خارج از استان کوردستان گردیده است.

بدون شک قطع درختان در این سطح وسیع منجر به تشکیل یک مافیا شده است که از درون اداره منابع طبیعی بوده و آنها را پوشش میدهند.
لازم به ذکر است که اعضا این مافیا با هر گونه اقدام افراد دلسوز که به نوعی مخالفت خود را با ادامه این معضل ابراز می دارند، مخالفت نموده و جلوگیری به عمل می آورند.

بنابر این گزارشات که از منبع موثق به دست امده، اگر به نحوی از انحا از فعالیتهای ضد زیست محیطی این مافیا جلوگیری نشود، خسارات جبران ناپذیری را به طبیعت و محیط زیست وارد اورده، و بلایایی طبیعی همچون سیل را تشدید نموده و زندگی گونه های جانوری را دستخوش تغییر منفی کرده، و نفس زاگرس را به شماره می اندازد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان
@kmmmkurdistan