جنگلهاى شرق كوردستان در خطر نابودى

Kmmk:
با توجه به گزارش‌و فيلمهی منتشر شده و همچنین مدارك و نظارت انجمن هاى زيست محيطى كه نقش موثرى در حفاظت از محيط زيست كوردستان إيفاء مى كنند. افرادى سودجو همچون مافيا مشغول به  قطع درختان و فروختن جنگلها هستند و در خيلى از مناطق سطح وسيعى را خالى از پوشش جنگل كرده  و به ذغال تبديل مى كنند و در برخى جاهها هم با لودر درختان را تخريب و به ويلا و خانه باغى تبديل كرده اند.
نمونه هاى بسيار زيادى از این اتفاقات ناگوار به وفور در دسترس مى باشد. انچه انتشار میباد، تنها نمونه ای کوچک از آن است.

بر اساس تصاویر مابين روستاهاى نژمار و شارانى و همچنين حسن آوله و أسراوا ، که در عكس ديده مى شوند. خسارت فراوانى به زيست محيط كوردستان وارد امده است.

باتوجه به اين که جريمه اين زمينهاى اشغالى از خريد ان بيشتر مى باشد ، حكومت و سازمانهاى زيربط در اين باره خود را مسؤل ندانسته در نتيجه گروهى مافياى وابسته به حكومت و سرمايه دار مشغول  معامله و تخريب محيط زيست كوردستان هستند و بطور اشكار حكومت و سپاه پاسداران در اين قضيه دست  دارند.

جمعيت حقوق بشر كوردستان