حمله نیروهای نظامی ایران به کولبران و کشته و زخمی شدن ۴ کولبر


KMMK:
در جریان حمله نیروهای مسلح حکومت ایران به گروهی از کولبران در حوالی روستای” برویشکانی: از توابع بخش” نه نور” که شبانگاه دوشنبه ۸ بهمن ماه روی داد، دو تن از کولبران مجروح و جهت مداوا به بیمارستان صلاح الدین بانه انتقال یافتند.
دسته ای از کولبران برای نجات جان خود از مسیر خارج شده و در پی گم کردن راه و برف و بوران ۲ تن از آنان به اسامی سامان صالحی از اهالی سقز و محمد کریمی از اهالی روستای “شوی” براثر سرمازدگی جان خود را از دست داده اند.
جسد این دو نفر توسط مردم محل پیدا شده و به سردخانه بیمارستان بانه منتقل شده است.
قتل عام و کشتار سیستماتیک کولبران بە حالتی روزمرە تبدیل شده و روزانه شاهد کشتار کولبران هستیم.
بر اساس مرکز آمار جمعیت حقوق بشر کوردستان از ابتدای سال جدید تاکنون ٢٢كولبر زخمي و ٨ كولبر كشته شده اند که با کشته و زخمی شدن این کولبران، تعداد زخمی ها به ۲۴ و تعداد کشته شدگان به ۱۰ نفر می‌رسد. جمع کل تاکنون ۳۴ نفر می‌باشد.
جمعیت حقوق بشر کوردستان