انتقال يك فعال مدنى كورد به زندان مركزى ایران در شهر سنه


Kmmk:
دوشنبه ٨ بهمن ماه سال ١٣٩٧ شمسى ، يك فعال مدنى كورد اهل شهر سنه به نام اكبر گويلى بعد از احضار از سوى دفتر اجراى احكام دادگاه انقلاب جمهورى اسلامى در شهر سنه جهت تحمل ٤ ماه حبس به زندان مركزى ایران در اين شهر منتقل شد.

بر اساس گزارش رسيده ، نامبرده سال گذشته از سوی شعبه یک دادگاه انقلاب ایران در شهر سنه به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس تعزیری محکوم شده بود ولى بعد از اعتراض به حکم صادره، پرونده به شعبه ۴ دادگاه تجدید نظر ارجاع داده شد و در نهايت حكم صادره از یک سال به چهار ماه حبس کاهش پیدا کرد.

این فعال مدنی همچنين در طول دو سال گذشته چندین بار به ستاد خبری اداره اطلاعات جمهورى اسلامى ايران در شهر سنه احضار و در خصوص فعالیت‌هایش مورد بازجویی قرار گرفته است.

جمعيت حقوق بشر كوردستان