سرپل ذهاو / احضار و بازداشت یک هموطن توسط اداره اطلاعات

KMMK :

یک شهروند کورد پس از یک تماس تلفنی به اداره اطلاعات احضار شده و بعدا بازداشت می شود .

بر اساس این گزارش یک شهروند کورد اهل سرپل ذهاو روز شنبه ۶ بهمن ماه ۱۳۹۷ با نام “علی ولایی” پس از احضاریه از طریق یک تماس تلفنی به اداره اطلاعات احضار شده و بعدا بازداشت می شود.

این شهروند با تهمت همکاری با یکی از احزاب سیاسی و اپوزسیون دولت ایران بازداشت شده است ‌.

جمعیت حقوق بشر کوردستان