تداوم تجمع اعتراضى كارگران مريوان در سومین روز خود

Kmmk:

پنجشنبه ٤ بهمن ماه ، كارگران شهردارى مريوان براى سومين روز متوالى در اعتراض به عدم پرداخت حقوق معوقه خود مقابل ساختمان شهردارى دست به تجمع اعتراضى زدند.
اين اعتراض كارگران شهردارى مريوان در حاليست كه ، بيشتر انها ٢١ ماه است دستمزدى دريافت نكرده اند و برخى هم طبق گفته هاى خود در مدت ١٠ تنها چهار ميليون دريافت كرده اند و كه كفاف امور روزانه انها را نمى كند.

در تازه ترين گزارشى كه امروز عفو بين الملل – امنستى انترناشنال در مورد وضعيت حقوق بشر در ايران منتشر كرد با اشاره به تجمع كارگران ، معلمان ، دانشجويان ، عقليت ها ، زنان و أقشار ديگر ، و بازداشت بيش از هفت هزار نفر از معترضان كه در سال گذشته از سوى دولت ايران بازداشت شده را مورد تاييد قرار داد ، و به همين علت اين سال را سال شرم براى دولت ايران قلمداد كرد.

جمعيت حقوق بشر كوردستان