تداوم حوادث ناگوار در جادهاى غير استاندارد كوردستان

Kmmk:
چهارشنبه ٣ دى ماه سال ١٣٩٧ شمسى بر اثر سقوط يك كاميون بارى در محور جاده مريوان سقز و در حوالى روستاى گويله راننده اين كاميون به نام عطا داس برزين اهل روستاى موسك جان باخت.
در خبرى ديگرى به علت تصادف دو خودرو در محور شنو – نغده دو شهروند جان باختند.

به نقل از گزارش ، جان باختن اين شهروندان به علت غير استاندارد بودن و غيرايمنى راهها مى باشد و مسئولان حكومتى جمهورى اسلامى با وجود اگاهى از اين وضعيت ولى با بى توجهى خود را از هر گونه مسئوليتى شانه خالى مى كنند و كوردستان را بديد مناطق جنگى مى نگرند و اين راههاى هم كه ساخته شده جادههاى براى نقل و انتقال أدوات جنگى استفاده مى كنند و براى همين كار ساخته شده است.

لازم به ذكر است كه ، اين گزارش تنها خبريست از ده ها و صدها گزارش و حوادث ناگوارى كه روزانه در شرق كوردستان اتفاق مى افتد و جمعيت حقوق بشر كوردستان به علت حجم زياد اين نوع از حوادث نتوانسته منعكس و گزارشات ان را منتشر كند.

جمعيت حقوق بشر كوردستان