شهرام فرهادی فعال مدنی کورد بازداشت شد

KMMK :

دوشنبه یکم بهمن ماه سال ۱۳۹۷ ، شهرام فرهادی اهل سنه ، فعال مدنی و دفاع از کمپین زلزله زدگان کرماشان با ضرب وشتم بازداشت و روانه زندان شد.

بر اساس این گزارش این فعال مدنی در سال های گذشته عضو انجمن حفاظت محیط زیست و کمپین جمع آوری کمک های مردمی برای مردم شنگال و زلزله زدگان کرماشان بوده است و در تاریخ ۲۵ آبان ۱۳۹۶ در حال جمع آوری کمک های مردمی برای کرماشان ، از طرف نیروهای امنیتی بازداشت شد که بعد از ۲ ماه از بازداشت و پرس جوی وی در بازداشتگاه اداره اطلاعات شهر سنه با قرار وثیقه ۴۰۰ میلیون تومانی آزاد شده بود اما بعدا در ۲۴ بهمن همان سال با تهمت همکاری با احزاب اپوزیسیون ایران دوباره دستگیر شد که در شعبه یک دادگاه انقلاب سنه از طرف قاضی دادور سعیدی به چهار سال زندانی محکوم شد اما با اعتراض وی به این حکم ، پرونده ی این فعال مدنی در دادگاه انقلاب شعبه ۴ به دو سال زندانی تعدیل یافت .
جای یاد آوری است که محمد نعیم پور هم پرونده شهرام فرهادی ،در تاریخ ۱۹ دی ماه امسال بعداز تاید حکمش بازداشت و روانه زندان مرکزی سنه شد .

جمعیت حقوق بشر کوردستان