محكوميت يك شهروند كورد از سوى دادگاه انقلاب به ٧ سال حبس

Kmmk:

روز ٣٠ دى ماه سال ١٣٩٧ خورشيدى يك زندانى كورد به نام محمد پتایش ۴۸ ساله فرزند محمدکریم از اهالی روستای «قمطره» از توابع پیرانشار با اتهاماتی مرتبط با احزاب اپوزیسیون کوردستانی از سوی دادگاه انقلاب ایران در شهر اورميه به ۷ سال حبس محکوم شد و حکم را در اين تاريخ در زندان به وی ابلاغ شد.

نامبرده در روز سه‌شنبه هشتم اسفندماه سال گذشته به اتهام “همکاری با یکی از احزاب اپوزیسیون کوردستانی مخالف حکومت ایران” از سوی حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و برای بازجویی به بازداشتگاه این نهاد اطلاعاتی در ارومیه منتقل و روز سه‌شنبه نهم مردادماه سال جاری نیز برای تکمیل مراحل بازجویی به اطلاعات سپاه در پیرانشار انتقال یافته بود و پس از مراحل بازجويى و شكنجه در اين ارگان به زندان شهر اورميه منتقل شد و از دسترسى به وكيل كه يكى از حقوق اساسى هر زندانى طبق إعلاميه جهانى حقوق بشر مى باشد محروم بوده است.

جمعيت حقوق بشر كوردستان