خودکشی یک جوان کورد در شهر سنه

Kmmk,
در اين هفته يك جوان كورد اهل شهر سنه به نام مازيار الياسى فرزند على در منزل شخصى خود از طريق حلق آويز كردن خود اقدام به خودكشى كرده و به زندگى خود پايان داد.

به نقل از گزارشى كه كولبر نيوز نيز انرا تاييد كرده ، علت خودكشى اين جوان فقر و بيكار بوده است.

لازم به ذكر است كه ، فقر و بيكارى به يك مشكل حاد تبديل شده و جوانان شرق كوردستان به غير از خودكشى هيچ راه حل ديگرى را نمى بينند و جمهورى اسلامى ايران به صورت سيستماتيك مردم شرق كوردستان را در تبعيض و فقر نگه داشته تا بتواند سياستهاى ضد انسانى خود را به پيش ببرد.

طبق مركز امار جمعيت حقوق بشر كوردستان از ابتداى سال ميلادى جديد ٦ نفر در شرق كوردستان اقدام به خودكشى كرده و به زندگى خود پايان داده اند.

جمعيت حقوق بشر كوردستان
@kmmkkurdstan