انتقال دو شهروند بازداشتی اهل مریوان از بازداشت گاه به زندان

KMMK

جمعه ۲۶ دی ماه ۱۳۹۷ خورشیدی، دو شهروند کورد اهل روستای نی از توابع شهرستان مریوان در شرق کوردستان، به نام حمید پرآوازه ۲۸ سال سن و محمد پرآوازه ۲۱ ساله، پس از سپری کردن پروسه بازجویی و تحقیقات سازمان اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در شهر سنه به زندان شهرستان مریوان انتقال یافتند.

بر اساس گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کوردستان ، این دو شهروند به اتهام همکاری با یکی از احزاب کوردی در تاریخ ۲۶ و ۲۷ مهر ماه ۱۳۹۷، از جانب نیروهای اطلاعات جمهوری اسلامی ایران دستگیر گردیده بودند.

شایان ذکر است، به غیر از این دو شهروند، شهروند دیگری نیز اهل روستای نی در تاریخ ۲۷ مهر ماه، دستگیر شده و هنوز از سرنوشت این زندانی هیچ خبری در دسترس نمی باشد.

طبق همین گزارش این شهروند زندانی به
اتهام عضویت در یکی از احزاب کوردی تحت بازرسی و شکنجه قرار گرفته است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان
@kmmkkurdistan