وکیل مدافع گووَن: گووَن با مشکلات بینایی و تمرکز مواجه شده است


KMMK:
جمیله تورحالی بالساک، وکیل مدافع لیلا گووَن اعلام کرد کە موکل ایشان دیگر توان مطالعه ندارد. با مشکلات بینایی و تمرکز مواجه شده است. هم اختلال بینایی و اختلال تمرکز در او دیده می‌شود، مثل سابق نمی‌تواند حرکت کند. نمی‌تواند ورزش کند. چون توان راه رفتن ندارد، نمی‌تواند به جلسات ملاقات بیاید.

اعتصاب غذای نامحدود و غیر قابل بازگشت لیلا گووَن، رئیس مشترک کنگره جامعه دمکراتیک- ک.ج.د و نماینده پارلمانی حزب دمکراتیک خلق‌ها-ه.د.پ به منظور اعتراض به حصر تشدید شده عبدالله اوجالان، در روز ٧٠ ادامه دارد.

اعتصاب غذا این زندانی سیاسی کورد در اعتراض به تشدید حصر عبدالله اوجالان از رهبران سیاسی کوردستان صورت گرفته است، جمعی دیگر از زندانیان سیاسی نیز به این حرکت اعتراضی پیوسته‌اند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان