بی خبری از سرنوشت یک جوان بانه ای پس از بیست روز بازداشت

KMMK:
با گذشت بیست روز از بازداشت جوان کورد سامان خضرپور شهروند بانه ای، هیچ اطلاعی از وضعیت نامبرده در دست نمیباشد.

به گزارش وبسایت کردپا، این جوان بانه‌ای بیست روز قبل توسط نیروهای اطلاعاتی بازداشت و به مکان نامعلومی انتقال یافته است.

خانواده این جوان کورد جهت اطلاع از سرنوشت فرزندشان چندین بار به نهادهای اطلاعاتی ایران در بانه مراجعه کرده‌ اما تا کنون پاسخ روشنی دریافت نکرده‌اند.

تا لحظه تنظیم این خبر، از دلیل یا دلایل بازداشت این شهروند کورد اطلاعی در دسترس نمی‌باشد.
جمعیت حقوق بشر کوردستان