بازداشت ٢ نوجوان در شهر بانه از سوى مأمورين امنيتى

Kmmk,
بر اساس گزارش رسيده ، طى روزهاى گذشته دو نوجوان كورد به نام هاى ” بارزان بابكرى ” و ” مهدى كانى سورى ” اهل روستاى كانى سور از توابع بانه از سوى نيروهاى اداره اطلاعات جمهورى اسلامى ايران در بانه بازداشت و به مكانى نامشخص منتقل شده اند.

به نقل از گزارشى كه كمپين مدافع از زندانيان سياسى و مدنى نيز انرا تأييد كرده ، از دليل بازداشت و اتهام انها هيچ اطلاعى در دست نيست و خانواده انها تاكنون با توجه به پيگيريهاى زياد هيچ اطلاعى از محل نگهدارى انها كسب نكرده اند.

لازم به ذكر است كه ، جمهوری اسلامی ایران اشكارا با بازداشت شهروندان کورد توسط نیروهای امنیتی و انتظامی ، نقض حقوق مدنی و سیاسی، نقض آزادی عقیده و بیان، نقض حق حیات و امنیت شخصی، تبعیض‌های حکومتی، هتک حرمت شهروندان كورد را پايمال مى كند.

جمعيت حقوق بشر كوردستان