زخمی شدن دو کولبر دیگر در شرق کوردستان


kmmk
شنبە ۱۵ دی‌ماە ۱۳۹۷ خورشیدی دستەای از کولبران در مرز ورمی و سردشت در کمین نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران افتادند و دو کولبر زخمی شدند.

نحو عبادی ۲۴ سالە،گلولە بە پایش اصابت کردە و بە بیمارستان شهر ورمی منتقل شدە و تحت مداواست.
همچنین احمد عزیزی کولبر ۲۹ سالە بە دست نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در منطقە سردست زخمی شدە است

بنا بە گزارش مرکز آمار جمعیت حقوق بشر کوردستان از ابتدای سال ۲۰۱۹ میلادی تا کنون ۴ کولبر کورد زخمی و یک کولبر هم کشتە شدە است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان
@kmmkkurdistan