خودکشی کودکی دە سالە در شرق کوردستان

یک کودک ١٠ سال در روستایی از توابع شهرستان دیواندره در شرق کوردستان با طناب دار به زندگی خود پایان داد.

آژانس خبررسانی کُردپا با انتشار این خبر ذکر کردە است کە سه روز قبل در روستای “وزیر” در استان سنە شرق کورووستا دختر خردسالی به نام “لیلا” دست به خودکُشی زدە است.

این دختر کلاس پنجم ابتدایی با وصل کردن طنابی به سقف اتاق خوابش، اقدام به خودکُشی کرده است.

دلیل اصلی خودکُشی تاکنون نامشخص می‌باشد اما نزدیکان این خانواده عنوان کرده‌اند که فقر معیشتی عامل بالقوه‌ای در چنین اقدامی بنظر می‌رسد. چون نامبردە از سلامت روان کامل برخوردار بود.”

از دیگر سو، روز سه شنبه ٢٤ فروردین ماه دختر جوان مهابادی اهل روستای “یارالی” اقدام به خودسوزی کردە بود.

در چند ماە گذشته امار خودکشی زنان و کودکان بالا رفتە است.

معضلات اجتماعی، محرومیتهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی زنان، نابرابری و جنس دوم بودن زنان،بیکاری،فقر، اعتیاد و… از وامل افزایش خودکشیها در کوردستان هستند.

جمعیت حقوق بسر کوردستان