اخراج ۲۵ تن از کارگران کارخانه سنگ‌بری آزغ در شهر مهاباد

KMMK

پنج‌شنبه ۲۹ آبان ماه ۱۳۹۷، بیست‌وپنج تن از کارگران کارخانه سنگ‌بری آزغ از سوی مدیران این کارخانه اخراج شده‌اند.

بر اساس گزارشی که از سوی کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری منتشر کرده است: این کارگران به بهانه کمبود تقاضا برای فروش محصولات خود این کارگران را از سرکارهای خود اخراج شده‌اند.

قابل‌ذکر است که علیرغم اخراج این کارگران هیچ‌گونه خدماتی از قبیل بیمه و خدمات بیکاری به آن‌ها تعلق نگرفته است و بر اساس قوانین کاری حقوق اولیه بیکاری این افراد سلب شده است، این در حالی است که در شرایط اقتصادی بد و خط فقر چندمیلیونی تنها درآمد این کارگران و خانواده‌هایشان از آن‌ها گرفته‌شده است و مشکلات بسیار فراوانی در انتظار کارگران اخراجی و خانواده‌هایشان خواهد بود.

جمعیت حقوق بشر کوردستان